Tobaksfri uppväxt

Om du som är ung har börjat testa tobak (cigaretter, snus, vattenpipa, e-cigg m.m.) och vill ha hjälp med att sluta önskar vi dig lycka till – vi tror på dig och vet att du kan! Vill du ha stöd och hjälp att sluta kan du få det kostnadsfritt till och med det år du fyller 19 år. Prata med oss på Folktandvården så får du veta mer.

Här finns bra länkar med information – klicka på det som intresserar dig.

Tobaksfakta för unga

Tobaksfri duo – en kontraktsmetod för inte börja använda tobak

Information till dig som väntar barn eller är förälder

Ditt ställningstagande till tobak i rollen som förälder har stor betydelse för ditt barn. Det börjar faktiskt redan under graviditeten.

Tobak och graviditet