Jobb och karriär

Här jobbar du med hög odontologisk kvalitet.

Hos oss arbetar du med hundratals kollegor med bred odontologisk kompetens. Vi har en livkraftig forskning och utveckling både inom allmän- och specialisttandvården.

Vi är en kunskapsorganisation som erbjuder högkvalitativ vård och bästa möjliga förutsättningar för utveckling för våra medarbetare.

Här kan du göra en insats för samhället.

Vi finns till för alla människor och hjälper dem som behöver oss mest.

Vi möter patienter med mycket stora vårdbehov, svår tandvårdsrädsla och funktionsnedsättningar. Men vi möter också alla barn när de är 18 månader gamla. Vi är ute i förskolor och skolor, erbjuder tobaksavvänjning och driver projekt i socioekonomiskt utsatta områden. Som medarbetare i Folktandvården gör du något viktigt, på riktigt.