Jobb och karriär

Välkommen till en stimulerande och utvecklande arbetsplats! Läs mer om oss här eller titta på filmklippen till höger.

Vi har närmare 600 medarbetare på ett 40-tal kliniker. Vår storlek gör att vi kan satsa på utveckling och ständigt ligga i framkant. Om du vill utvecklas i din yrkesroll och använda din kompetens fullt ut är vi rätta arbetsplatsen för dig.

Vi tar emot patienter med alla sorters vårdbehov, vilket medför ett brett spektrum av vårdinsatser. Vi gör nytta där den behövs som bäst. Om du vill göra en insats är vi rätta arbetsplatsen för dig.

Vi har specialisttandvård, stora allmäntandvårdskliniker med avancerad utrustning och mindre, familjära kliniker i landsbygd där personalen utvecklar meningsfulla och varaktiga relationer med patienterna. Om du vill ha möjlighet till ett varierat arbete är vi rätta arbetsplatsen för dig.

Det här tror vi också intresserar dig som är arbetssökande:

  • Auskultationer vid avancerade behandlingar
  • ST-utbildningar
  • Möjlighet att bli nischtandläkare i allmäntandvården
  • Möjlighet till gemensam terapiplanering
  • Ett attraktivt introduktionsprogram för nyanställda
  • Satsningar på god handledning
  • Ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete