Handledning

Vi erbjuder alla nyanställda en handledare. Som nyutexaminerad tandläkare erbjuds du individuell handledning.

Utifrån dina förutsättningar, behov och önskemål utformas ett individuellt handledningsprogram, där du får en egen handledare som vägleder dig genom ditt första år. Under den första månaden träffar du din handledare dagligen, därefter vid behov.

Handledningen ger dig mängdträning i de vanligaste behandlingarna och situationerna, och ger dig ett bra utgångsläge när de större utmaningarna kommer. Du får både teoretisk och klinisk handledning med målet att du efter ett år ska vara väl förberedd för självständigt arbete.