Introduktionsår

Fyra nya medarbetare som arbetar tillsammans vid ett bord

Som nyanställd hos oss blir du inbjuden att delta i ett introduktionsprogram som sträcker sig över ett helt år. Syftet med programmet är att du ska få en chans att träffa kollegor, nätverka och få den grund du behöver för att utvecklas på arbetsplatsen och inom yrket.

Introduktionsprogrammet startar varje höst och riktar sig då till alla medarbetare som anställts sedan föregående höst.

Förutom introduktionsprogrammet får du

individuell handledning från en handledare på din klinik

arbetsplatsintroduktion av klinikledningen och dina närmaste arbetskamrater

verksamhetsintroduktion, bland annat genom auskultationer och tematräffar.