Munhälsa och tandvård för äldre

God munhälsa är värdefull för välbefinnandet i alla åldrar. Idag har de flesta äldre bra tänder och det viktigt att fortsätta med bra vardagsrutiner och regelbundna undersökningar för att behålla munhälsan hela livet.

Med stigande ålder ökar ofta risken för sämre munhälsa. Muntorrhet är ett vanligt problem, bland annat  i samband med användning av vissa läkemedel. Nedsatt rörelseförmåga eller försämrad syn kan göra det svårt att sköta tandborstningen och se till att tänderna är rena. Håller du regelbunden kontakt med Folktandvården, kan vi tillsammans ta itu med besvären i tid.

På 1177 Vårdguiden finns mer information om munhälsa för äldre. Du kommer dit via menyn här intill.

Om det är svårt att sköta tänderna
Folktandvården ansvarar för Region Östergötlands tandvårdsstöd som bland annat innefattar uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade. Läs mer under Regionens tandvårdsstöd i menyn.

Kunskapsnavet för sköra äldres munhälsa
Kunskapsnavet är en samlingspunkt för frågor om sköra äldres mun- och tandhälsa. Detta är en patientgrupp som riskerar att tappa kontakten med tandvården på grund av ålder och sjukdom, och därmed riskerar att få försämrad munhälsa och livskvalitet. Läs mer under Kunskapsnavet i menyn.