Kunskapsbanken

Gothia: Gerodonti
Äldretandvård i teori och praktik 

Att samla och presentera information och kunskap om äldres munhälsa är en central uppgift för Kunskapsnavet. Här i kunskapsbanken finns länkar till såväl allmänna informationssidor som kunskapsinriktade dokument.

Fluorbehandling

Tema Senior

Förebyggande åtgärder mot karies och parodontal sjukdom

Smärtlindring hos äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning – barn, vuxna och äldre

Munnen är betydelsefull

Stort tandvårdsbehov vid psykisk sjukdom

Vetenskapliga artiklar
Dental status in nursing home residents with domiciliary dental care in Sweden
On Carbohydrate Intake and Dental Status in the Elderly
Oral care perspectives of professionals in nursing homes for the elderly.
Oral dryness and Sjögren’s: an update
Oral health in Swedish women. Impact of social and psychological factors over time.
Oral health-related quality-of-life in homebound elderly dependent on moderate and substantial supportive care for daily living.
Salivary secretion and drug treatment in four 70-year-old Swedish cohorts during a period of 30 years
Sedation with orally administered midazolam in elderly dental patients with major neurocognitive disorder
There is no escape from getting old – Older persons’ experiences of environmental change in residential care

Abstracts

Att förbättra munhälsa och livskvalitet hos äldre
(Du kan endast läsa detta abstract om du är inloggad på en av Region Östergötlands datorer).