Gerioweb – webbaserat terapiforum

Gerioweb är en hemsida för terapiplanering och diskussion kring geriatriska patienter. Här har vi regelbundna terapimöten runt tre gånger per termin. Med Skype kopplar du enkelt upp dig till mötet. Du har möjlighet att få hjälp med allt kring dina geriatriska patienter från terapiplanering till etiska utmaningar av oss från Kunskapsnavet och från andra deltagare på mötet. Kolleger från Kunskapsnavet inleder varje möte med en kortare föreläsning som berör den geriatriska patienten.

Vårens Geriowebmöten:

  • 5 mars 13.00-14.00
    Tema: Autism – bemötande och behandling
  • 7 maj 13:00-14:00
    Tema: Narkostandvård – indikation, behandling och samarbete kring patienten

Gerioweb – Skapa användare

I filmen nedan berättar vi hur du kan ansluta till Gerioweb.

Gerioweb – Lägga till fall

Kunskapsnavet hjälper gärna till att lägga upp ditt fall åt dig.
Maila till FtvKunskapsnavet@regionostergotland.se för hjälp.

I filmen nedan berättar vi hur du kan lägga till ett fall i Gerioweb.

För mer information om Gerioweb platformen, kontakta:
Anders Grip
GerioWeb-SomWeb
Koordinator och systemansvarig
anders@spectacon.se