Utbildningsfilmer i munvård och ROAG

Munhälsan har stor betydelse. Dålig tand- och munhälsa kan till exempel göra det svårt att tugga och äta. Det kan också påverka den allmänna hälsan och bland annat bidra till undernäring, lunginflammation eller andra infektioner. Munhälsan påverkar oss också socialt till exempel genom utseende och talet.

Kunskapsbank Senior alert finns mycket bra utbildningsfilmer om alla aspekter av Senior alert. Vi visar här enbart deras filmer som är relaterade till munvård.

 

Tandborstning (1.44 min)

Eltandborste (1.35 min)

Rengöring mellan tänderna (1.13 min)

Rengöring av protes (1.53 min)

Borttagning av slemkrustor (2:05 min)

Fuktning av munslemhinnor (1:34 min)

Rengöring tunga (1:06 min)

Smörja läppar (0:36 min)

Instruktionsfilm ROAG munbedömning (3:00 min)

Bedömning av munhälsa och munvård i liggande och sittande (0:41 min)

Bedömning av munhälsa och munvård när personen inte gapar (1:23 min)