Välkommen till oss

Vi erbjuder alla former av tandvård – förebyggande tandvård, barn- och ungdomstandvård, allmäntandvård och specialisttandvård. Folktandvården är en del av Region Östergötland och vi har cirka 40 kliniker på 20 orter i länet.

I över 75 år har vi varit folkets tandvård. I dag är Folktandvården det naturliga tandvårdsvalet för 180 000 östgötar i alla åldrar. Genom långvariga och förtroendefulla relationer med våra patienter vill vi bidra till bättre munhälsa och livskvalitet för alla.