Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med den tandvård eller det bemötande du fått hos oss har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Vänd dig i första hand till din tandläkare eller, om det inte fungerar, till klinikchefen.

Får du inte den respons du önskar av kliniken kan du gå vidare och kontakta Folktandvårdens förtroendetandläkare:

Håkan Rofors eller Kristina Hult, telefon: 010-103 19 71
Telefontid: Tisdagar 13.30–16.00, onsdagar 08.30–12.00 samt 13.30–16.00

Du kan också lämna synpunkter online. Klicka här och välj sedan klinik så kommer du till ett formulär där du kan beskriva hur du har upplevt din kontakt med oss – bra eller dåligt – och även ge förslag på vad som kan förbättras. Du behöver inte tala om vem du är när du lämnar dina synpunkter, men om du vill ha svar ska du uppge e-postadress eller telefonnummer. Då kontaktas du inom två veckor.