Äldre

God munhälsa är värdefull för välbefinnandet i alla åldrar. Idag har de flesta äldre bra tänder och det viktigt att fortsätta med bra vardagsrutiner och regelbundna undersökningar för att behålla munhälsan hela livet.

Med stigande ålder ökar ofta risken för sämre munhälsa. Muntorrhet är ett vanligt problem, bland annat i samband med användning av vissa läkemedel. Nedsatt rörelseförmåga eller försämrad syn kan göra det svårt att sköta tandborstningen och se till att tänderna är rena. Håller du regelbunden kontakt med Folktandvården, kan vi tillsammans ta itu med besvären i tid.

Om det är svårt att sköta tänderna

Folktandvården ansvarar för delar av Region Östergötlands tandvårdsstöd som bland annat innefattar uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade. Läs mer under Regionens tandvårdsstöd i menyn.

Kunskapsnavet för sköra äldres munhälsa

Kunskapsnavet är en del av Regionens satsning på äldretandvård, med målet att förbättra munhälsan i den åldrande befolkningen. Kunskapsnavet jobbar med utbildning av och samverkan mellan tandvården, regionen, kommunen och patienten. Kunskapsnavet är en samlingspunkt för frågor om sköra äldres mun- och tandhälsa. Äldre riskerar att tappa kontakten med tandvården på grund av ålder och sjukdom, och riskerar därmed att få försämrad munhälsa och livskvalitet. Läs mer under Kunskapsnavet i menyn.