Jobb och karriär

Sexmånaderspraktik

Vi erbjuder praktik för dig som har en tandläkarutbildning från ett land utanför EU/EES och är på väg mot svensk legitimation.

Här jobbar du med hög odontologisk kvalitet.

Hos oss arbetar du med hundratals kollegor med bred odontologisk kompetens. Vi har en livkraftig forskning och utveckling både inom allmän- och specialisttandvården.

Vi är en kunskapsorganisation som erbjuder högkvalitativ vård och bästa möjliga förutsättningar för utveckling för våra medarbetare.

Framtidens tandvård

Framtidens tandvård

Just nu jobbar vi med ett intensivt och omfattande förbättringsarbete för att kunna möta framtidens och våra patienters behov och förväntningar.

Vi jobbar med

  • produktionsplanering
  • digital tillgänglighet och nära vård
  • rätt använd kompetens
  • attraktiv arbetsplats

Här kan du göra en insats för samhället.

Vi finns till för alla människor och hjälper dem som behöver oss mest.

Vi möter patienter med mycket stora vårdbehov, svår tandvårdsrädsla och funktionsnedsättningar. Men vi möter också alla barn när de är 18 månader gamla. Vi är ute i förskolor och skolor, erbjuder tobaksavvänjning och driver projekt i socioekonomiskt utsatta områden. Som medarbetare i Folktandvården gör du något viktigt, på riktigt.