Handledning

En yngre och en mer erfaren tandläkare som hjälps åt med en patient

Som nyutexaminerad tandläkare erbjuds du individuell handledning med en egen handledare. Vi har ett strukturerat handledningsprogram som anpassas efter dina behov och önskemål.

Här till vänster ser du de områden som du handleds i under ditt första år som tandläkare hos oss. Under varje område finns ett antal punkter att gå igenom teoretiskt samt förslag på aktivititeter.

Handledningen ger dig mängdträning i de vanligaste behandlingarna och situationerna, och ger dig ett bra utgångsläge när de större utmaningarna kommer. Du får både teoretisk och klinisk handledning med målet att du efter ett år ska vara väl förberedd för självständigt arbete.

Första månaden

Du och din handledare avsätter tid varje dag för att titta över aktuella patienter. Ni ses också varje vecka för att gå igenom rutiner och patientfall.

Första halvåret

Du och din handledare avsätter tid vid behov och behåller ett längre tillfälle per vecka.

Andra halvåret

Fokus är fortsatt mängdträning och att slutföra handledningen enligt checklista och dina individuella mål. Avsatt tid för handledning kan nu vara varje eller varannan vecka.

Behandlingar

 • Karies och erosioner
 • Parodontologi
 • Protetik
 • Pedodonti
 • Ortodonti
 • Endodonti
 • Käkkirurgi
 • Bettfysiologi
 • Röntgen/foto
 • Akuttandvård
 • Orofacial medicin
 • Läkemedel

Undersökning/konsultation

 • Patientundersökningar
 • Konsultationer

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

 • Basprofylax