Kliniskt lärande

En tandläkare som opererar på en patient och en tandsköterska som assisterar

Självklart är det viktigt med fortbildning, men vi tror att det kliniska lärandet är avgörande för att bli en riktigt kompetent tandläkare, tandsköterska eller tandhygienist.

Folktandvården Östergötland har ett fyrtiotal olika kliniker, med ett mycket varierat patientklientel. Det innebär att vi kan erbjuda en stor bredd i din kliniska träning. Om du har drivkraften och en vilja att utvecklas så har vi metoderna för det.

Ett sätt att tillgodose sig kliniskt lärande är att tjänstgöra periodvis på andra kliniker än din egen. Detta är något som vi välkomnar och uppmuntrar.

Du kan också lära kliniskt genom att…

  • auskultera på specialistkliniker (tandläkare, tandhygienist)
  • specialister eller erfarna allmäntandläkare närvarar och vägleder under mer komplicerade behandlingar (tandläkare)
  • behandla egna patienter på specialistklinik, för att sedan kunna utföra samma behandling på den egna kliniken (tandläkare)
  • delta i terapimöten i olika former, antingen på den egna kliniken eller gemensamt med andra kliniker, för att diskutera mer komplicerade fall. Med den breda kompetens som finns inom organisationen har vi goda möjligheter att skräddarsy terapimöten för att få det stöd eller den utveckling som önskas (tandläkare, tandhygienist)
  • delta i tandsköterskemöten för diskussion av aktuella frågor, rutiner och arbetssätt i lärande syfte (tandsköterska)