ST-utbildning i ortodonti

Folktandvården Östergötland erbjuder specialiseringstjänstgöring i ortodonti vid Centrum för Ortodonti/Pedodonti i Linköping. Utbildningen är minst treårig och i den teoretiska undervisningen (30 procent) följs ett seminarieprogram med inslag av problembaserat lärande. Den kliniska träningen inklusive sido- och randutbildning i andra specialiteter utgör 70 procent av tiden.

Specialiteten ortodonti omfattar ansiktets, käkarnas och bettets utveckling och växt. Här ingår diagnostik, förebyggande och behandling av medfödda eller förvärvade bett- och tandställningsfel, baserat på kunskaper om orsaker till avvikelserna och deras konsekvenser för individen.

Specialiseringstjänstgöringen ger färdigheter och kunskaper för att självständigt kunna ansvara för och utföra all ortodontisk diagnostik och behandling på barn och vuxna. Detta innefattar diagnostik av medfödda eller förvärvade avvikelser i ansiktets och käkarnas normala växt liksom störningar i bettets utveckling, samt att fatta beslut om behandlingsmål, behandlingsplanering och att göra prognosbedömningar.

Utöver detta ska specialiseringstjänstgöringen leda fram till nödvändiga kunskaper i bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi, parodontologi, oral protetik, pedodonti, foniatrik, genetik, pediatrik, plastikkirurgi, psykologi och öron-, näsa- och halssjukdomar.