Centrum för Ortodonti/Pedodonti i Linköping

Centrum för Ortodonti/Pedodonti i Linköping finns i samma hus som Centrum för Oral rehabilitering, med specialister inom endodonti, protetik, parodontologi och bettfysiologi.

Vid kliniken arbetar 2016 sex ortodontister och två pedodontister, samt fyra ST-tandläkare. I personalstyrkan ingår också cirka 20 ortodontiassistenter/tandsköterskor samt administrativ personal.

Kliniken har ett öppet behandlingslandskap med åtta behandlingsstolar enligt konceptet Solo-Group. Till mer känsliga diskussioner och behandlingar finns även två behandlingsrum.

I anslutning till kliniken finns ett tandtekniskt laboratorium som tillgodoser de flesta ortodontiska önskemål.

Kliniken är fullt digitaliserad avseende röntgen och modeller. Vi arbetar med Edward32 som grundläggande journalsystem.

Vi har god tillgång till patienter och fast apparaturbehandling utförs i huvudsak med .022 Straight-Wire system med MBT-värden och självligerande passiva och aktiva system som Damon och SPEED. Vi behandlar också med Lingual ortodonti (Incognito), upplinjeringsskenor av typen Invisalign samt temporära förankringsskruvar (TAD) i utvalda fall.