Kvalifikationer och ansökan

Grundförutsättningen för att ansöka till specialistutbildningen är två års dokumenterad tjänstgöring som allmäntandläkare. Goda kliniska färdigheter och kunskaper om allmäntandläkarens arbetssituation krävs för god samverkan och kommunikation mellan ST-tandläkare, patienter och övrig tandvårdspersonal.

Här hittar du ett ansökningsformulär med meritförteckning.

I ansökningsformuläret finns information om kvalifikationer och meritvärdering.

Här hittar du ytterligare information om meritvärdering vid tillsättning av nationella ST-tjänster.