Om utbildningen

Utbildningsprogrammet genomförs som en fortlöpande treårig tjänstgöring på heltid, med tydliga mål för respektive utbildningsdel. Vid speciella omständigheter kan utbildningen omfatta en längre period på deltid.

Motivet för en fortlöpande tjänstgöring är att det behövs minst tre år för att slutföra och utvärdera den kliniska behandlingen. Som en del i den kliniska utbildningen ska ST-tandläkaren även auskultera inom andra närliggande specialistområden.

Utbildningsplan

Den av Socialstyrelsens godkända utbildningsplanen anpassas för varje ST-tandläkare utifrån tidigare meriter och erfarenheter i en individuell utbildningsplan. Utbildningstiden är uppdelad i 70 procent klinisk tjänstgöring och 30 procent teori i vilket inkluderas genomförandet av ett projektarbete.

Ladda ner utbildningsplanen.

Anställning

Under utbildningstiden är ST-tandläkaren anställd vid Region Östergötland enligt fastställd löneersättningsmodell. Detta gäller dock inte vid uppdragsutbildning, då ST-tandläkaren är anställd av sin hemmaregion eller sitt hemmalandsting, med en del av den kliniska tjänstgöringen förlagd till Linköping.

Examensbevis i Ortodonti

Efter fullgjord specialiseringstjänstgöring examineras ST-tandläkaren av utbildningsledare och extern granskare från annan utbildningsklinik. Ett examensbevis utfärdas som används som underlag vid ansökan till Socialstyrelsen, för att få legitimation som specialist.