Det är oss du möter på Folktandvården

Vi som arbetar på Folktandvården har flera olika yrken. Vem av oss du träffar beror på vilken typ av tandvård ditt besök gäller. Ofta är vi flera som arbetar tillsammans.

Tandläkaren förebygger, utreder, diagnosticerar och behandlar sjukdomar och skador i munhålan och käken. Det är tandläkaren som lagar hål, gör rotfyllningar, behandlar tandköttsinflammationer och ersätter förlorade tänder. Tandläkaren undersöker också förändringar i munhålan och kan tidigt upptäcka sjukdomar.

Tandsköterskan assisterar tandläkaren vid behandlingar och arbetar även med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation, bland annat på förskolor och skolor. Oftast är det också tandsköterskor som möter dig i telefon och i våra receptioner.

Tandhygienisten arbetar med förebyggande tandvård, ofta i samarbete med tandläkare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ge råd om munhälsa, ta bort tandsten och fluorlacka, samt diagnostisera karies, parodontit (tandlossning) och tandköttsinflammation.

Specialisttandläkaren är vidareutbildad inom någon av tandvårdens specialiteter – oral kirurgi, ortodonti, pedodonti, parodontologi, oral protetik, bettfysiologi, endodonti eller odontologisk radiologi.