Manifest för Folktandvården Östergötland

Folktandvården är det naturliga valet för östgötar i alla åldrar. Vår unika styrka är att kunna erbjuda alla typer av tandvård i en gemensam organisation – förebyggande tandvård, barn- och ungdomstandvård, allmäntandvård och specialisttandvård.

Vi erbjuder tandvård anpassad till patientens behov, till rätt pris. Vi har också resurser att skapa attraktiva och hållbara koncept, som Frisktandvård, vilket ger utrymme för valfrihet och delaktighet. Genom långvariga relationer med god service bidrar vi till bättre munhälsa och livskvalitet för alla.

Odontologisk kvalitet

Den odontologiska kvaliteten är både vårt yttersta ansvar och basen för vår verksamhet. Den bygger på vår samlade kompetens och professionalitet, där vi tar vara på lång yrkeserfarenhet och samtidigt tillför ny kunskap. Vi främjar utveckling för att kunna tillämpa ny teknik och nya odontologiska metoder, som bidrar till effektiv och säker vård.

Omtanke och trygghet för alla

I vårt dagliga arbete möter vi alla människor med förståelse, respekt och omtanke. Vår omsorg om patienten tar sin början i den förebyggande tandvården för barn och unga, där den goda munhälsan grundläggs. Vi värnar om vår tradition att utveckla långvariga och förtroendefulla relationer med våra patienter, där vi står trygga, engagerade och pålitliga.

God service genom hela livet

Med våra kompletta resurser har vi unika möjligheter att erbjuda kontinuitet i tandvården, genom hela livet. Vi föreslår när det är lämpligt med en undersökning och vi finns alltid tillgängliga för akuta åtgärder. Vi är tydliga i vår rådgivning för bättre munhälsa, och lyhörda för att möta våra patienters behov av tandvård, med rättvis användning av våra resurser.

Stimulerande arbetsplats

Varje dag möter vi nya människor och nya utmaningar. Det ger oss förutsättningar för stimulerande lagarbete och personlig utveckling. Det är också vår energikälla för arbetsglädje och trivsel. Mångfald, i alla avseenden, berikar vårt arbetsklimat, där öppenhet och ärlighet bygger förtroende. Med all rätt kan vi känna stolthet över den nytta vi åstadkommer – för så många, varje dag.

Hållbar utveckling för hälsan

Nytänkande, lärande och ständig utveckling präglar Folktandvårdens tradition. Genom odontologisk förnyelse och förmåga att anpassa tandvårdserbjudandet efter samhällets förändrade behov, driver vi en långsiktig och hållbar utveckling av Folktandvården, med helhetssyn på hälsa och livskvalitet.