Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med den tandvård eller det bemötande du fått hos oss har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Vänd dig i första hand till din tandläkare eller, om det inte fungerar, till klinikchefen.

Får du inte den respons du önskar av kliniken kan du gå vidare och kontakta Folktandvårdens förtroendetandläkare:

Håkan Rofors eller Kristina Hult, telefon: 010-103 19 71
Telefontid: Tisdagar 13.30–16.00, onsdagar 08.30–12.00 samt 13.30–16.00

Lämna synpunkt online

Du kan också lämna synpunkt eller klagomål via webben, genom att gå till den aktuella klinikens sida på 1177.se. På mottagningens sida väljer du e-tjänsten Synpunkter och klagomål. Då kommer du till ett formulär som du kan fylla i.

Du behöver inte tala om vem du är när du lämnar dina synpunkter, men då kan vi inte heller svara dig. Skriv din e-postadress eller ditt telefonnummer om du vill att vi ska svara. Då kontaktar vi dig inom fyra veckor.