Vår vision och värdegrund

Folktandvårdens vision uttrycker varför vi finns och vad vi strävar efter att åstadkomma tillsammans. Detta är vår vision:

Kvalitet, omtanke och utveckling – för god munhälsa genom hela livet

Vår vision vilar på fem grundstenar som sammanfattar vår värdegrund:

  • Odontologisk kvalitet
  • Omtanke och trygghet för alla
  • God service genom hela livet
  • Stimulerande arbetsplats
  • Hållbar utveckling för hälsan

Du kan läsa mer om vår värdegrund i Manifest för Folktandvården Östergötland.