Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för foktandvardenostergotland.se

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Nedan beskriver vi hur folktandvardenostergotland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redogör för kända problem med tillgängligheten och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna. Läs mer om dessa brister nedan.
 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig så kan du höra av dig till oss. Svarstiden är normalt cirka fem arbetsdagar.
 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte finns med i listan nedan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Kontakta oss:

Folktandvarden@regionostergotland.se
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen har brister enligt nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2021.
 

Innehåll som inte uppfyller lagkraven

  • Markören vid tangentbordsfokus har låg kontrast och över lag otydlig. Användare med nedsatt syn kan få svårigheter att orientera sig och lokalisera markören.
  • Webbplatsen saknar möjlighet att hoppa över återkommande innehåll med skiplänk, som används av användare med exempelvis skärmläsare för att navigera snabbare till huvudinnehållet
  • Texten på webbplatsen meny skyms av annan text när man förstorar den eller ökar teckenavståndet. Det kan försvåra för användare med nedsatt syn att ta del av all information då texten förstoras
  • Filmer på webbplatsen saknar ALT-text, transkriberat innehåll och syntolkning. Användare med nedsatt eller ingen syn eller hörsel kan inte fullständigt ta del av innehållet genom tillgängliga alternativ.

 

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

  • På ett par ställen har ikoner för låg kontrast i förhållande till bakgrundsfärgen, det gäller bland annat sökning och språkstöd.

 

Tekniska hjälpmedel

Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat.
 

Oskäligt betungande anpassning

Region Östergötland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det innehåll som beskrivs nedan är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Videoklipp som publicerats innan 23:e september textas, transkriberas eller syntolkas inte.
  • Dokument, såsom PDF och Worddokument publicerade innan 23 september 2018 är inte tillgängliga.
  • Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel tas i beaktande vid uppdateringen våren 2021.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet. Den senaste bedömningen gjordes den 29 juni 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.