Tobaksfri livsstil – för din hälsa och med hänsyn om andra

Att tobaksbruk är skadligt är många väl medvetna om. Men hur skadligt det är och hur du lyckas med att sluta kan du få mer kunskap om genom att klicka på länkarna här nedan. Oavsett om du väljer att sluta på egen hand eller med hjälp önskar vi dig stort lycka till – vi tror på dig.

Vi erbjuder kostnadsfri tobaksavvänjning både i grupp eller enskilt. Kontakta din närmsta Folktandvårdsklinik för mer information.

Rökning, snusning och hjälp att sluta

Tobaksavvänjare i Östergötland

Sluta-röka-linjen

Vårdguidens kostnadsfria sluta-röka-program